Sunday, 4 January 2015

Barisan Panitia Sejarah SMKSK 2016

Barisan Panitia Sejarah SSN SMKSK 2016

Pengetua                                : En. Md Isa bin Jani
GPK Pentadbiran                    : En. Abdul Ghani bin Ahmad
GPK Tingkatan Enam              : Pn. Shaleyati binti Mohamad
Guru Kanan 
Mata Pelajaran Kemanusiaan   : Pn. Hjh. Puspa binti Adam

Ketua Panitia Men. Atas          : En. Bakhtiar Hj Bahir
Ketua Panitia Men Rendah       : Pn. Gunavathy a/p Periasamy
Setiausaha                             :  Pn. Gunavathy a/p Periasamy
AJK                                       : En. Abdul Ghani bin Ahmad
                                             : En. Hazani bin Saidin
                                             : Pn. Norazura Ahmad Ikbal
                                             : En. Jeraie bin Sitam                                          
                                             : En. Zoradi bin Stota
                                             : En. Chan Cheng Huat
                                              

Bahan Kerja Kursus Sejarah Kertas 4 2016

Perhatian:
Kepada Semua Pelajar Tingkata 6 Atas Cendekiawan 2016

Bahan Kerja kursus boleh dimuat turun mulai 18 Disember 2015 di Laman Sesawang
Majlis Peperiksaan Malaysia. Sila cetak bahan tersebut bagi kegunaan semasa
proses pengajaran dan pembelajaran mulai 04 Januari 2016

Pautan Muat Turun Bahan : Majlis Peperiksaan Malaysia