TING.4
                                    Contoh Soalan dan Jawapan  berbentuk KBKK ----  DOWNLOAD


Peperiksaan Akhir Tahun 2014
Skema Pemarkahan : Sejarah Kertas 3

Soalan:1 Jelaskan latarbelakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Soalan
Kod
Isi dan huraian
Markah
1

Pengenalan/latar belakang Jelaskan  kedatangan Islam di Asia Tenggara
1

F1
Kedudukan stategik
1

H1a
Terletak diantara China dan India
1

H1b
Terletak di Selat Melaka
1

F2
Bandar pelabuhan
1

C1a
Sriwijaya/Pasai/Perlak/Melaka/Bantam/Cirebon/Makasar/Brunei/Pattani
1

F3
Mempunyai hubungan dengan pelabuhan lain
1

C3a
Di Lautan Hindi-Mocha/Hormuz/Surat/Goa/Colombo
1

C3b
Pantai Koromandel India – Masulipatam/Pondecherry
1

C3c
Di Laut China Selatan – Canton dan Amoy di China
1

F4
Tiupan angin monsun
1

H4a
Menentukan masa kedatangan pedagang dari Timur dan Barat
1

F5
Jalan sutera
1

H5a
Merentangi wilayah Asia Barat ke Asia Tengah dan seterusnya ke China
1

F6
Pusat perdagangan utama
1

H6a
Menjadi tumpuan pedagang Melayu, Arab, China, dan India
1

F7
Kekayaan hasil bumi
1

C7a
Produk pertanian/loham/hasil hutan
1

F8
Peranan pendakwah
1

H8a
Pedagang Islam berdagang sambil berdakwah
1


Mana-mana 5 x 1
(5 M)
2

Penyebaran Islam di Asia Tenggarai)           Perdagangan


F1
Dakwah Islamiah disebarkan pedagang Arab, China dan India


F2
Perdagangan di pelabuhan di Selat Melaka, Teluk Siam, Indo-China, kepulauan rempah seperti Maluku, Makasar termasuk pelabuhan di Laut Jawa


F3
Kemurnian sikap dan tingkah laku pedagang Islam


F4
Semangat dakwah Islamiah


F5
Sifat mahmudah – terpuji, bersopan santun, ikhlas


F6
Hubungan baik pedagang islam dengan pemerintah tempatanii)                   Perkahwinan


F7
Perkahwinan Siasah


F8
Perkahwinan Sultan Mansur Syah dengan puteri Siak, Kampar dll


F9
Perkahwinan Biasa


F10
Perkahwinan ulama Islam atau pedagang Islam dengan penduduk tempatan


F11
Tersebar dikalangan keluarga orang baru dikahwini


F12
Seterusnya tersebar dikanlangan masyarakat sekelilingiii) Pengislaman Raja dan golongan bangsawan


F13
Rakyat taat kepada raja dan pembesar


F14
Raja atau bangsawan memeluk Islam, rakyat akan ikuti


F15
Pengislaman Megat Iskandar Syah diikuti pembesar dan rakyat


F16
Raja Malik al- Salih memeluk islam diikuti pembesar dan rakyat


F17
Pasai jadi kerajaan Islam kuativ)                 Kelahiran Kerajaan Islam


F18
Contoh – Perlak, Samudera-Pasai, Melaka, Aceh, Demak, Mataram, Sulu dan Mindanao


F19
Melalui penguasaan wilayah


F20
Peranan Tun perak


F21
Kawasan baru mendapat keistimewaan


F22
Kerajaan Johor Riau menawan kembali Melaka –kearah kegemilangan


F23
Demak menyebar Islam ke seluruh Pulau Jawa


F24
Aceh di bawah Iskandar Mahkota Alam menyekat ajaran Kristian


F25
Pattani –raja Phya Tu Nakpa tukar nama islam  Sultan Mahmud Syahv)                  Peranan Pusat Kebudayaan


F26
Pusat penyebaran Ilmu


F27
Pusat Penyebaran Islam


F28
Samudera-Pasai pusat penterjemahan


F29
Kitab Arab diterjemah ke dalam bahasa Melayu


F30
Kitab al-Dur al-Manzum dikirim dari Melaka ke Samudera-Pasai diterjemahkan


F31
Karya sastera – Hikayat Muhammad Ali Hanafiah ........


F32
Syair, puisi – Bustanus Salatinvi)                 Peranan Mubaligh


F33
Syeikh Ismail dan Fakir Muhammad pendakwah terkenal


F34
Syaikh Maulana Abdul Aziz


F35
Keperibadian mereka jujur, lemah lembut


F36
Ulama mengajar perkara asas tenteng islam – tak formal


F37
Masjid, Surau, rumah menjadi tempat belajar


F38
Di Aceh – Pondok atau dayah


F39
Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel


F40
Di Jawa – wali Songo (Wali Sembilan) berdakwah – sebar islamvii)               Keistimewaan Islam


F41
Islam mencakupi semua bidang kehidupan


F42
Konsep Keesaan tuhan


F43
Hak individu


F44
Konsep kebahagiaan hidup didunia dan akhirat


F45
Islam menuntuk manusia berfikir secara rasional


3. Jelaskan aspek pengaruh Islam Di Asia Tenggara
       i) Pemerintahan dan Pentadbiran
F1           Institusi kesultanan
F2           Sultan Ketua negeri
F3           Mufti penasihat agama sultan
F4           Gelaran Sultan
F5           Khalifatul Mukminin – pemimpin mukmin
F6           Islam agama rasmi
                *Mana-mana yang munasabah boleh diterima

ii)                   Sistem Pendidikan
F7           Islam mewajib menuntut ilmu
F8           Pendidikan formal
F9           Istana, surau, pondok dll
F10         Pusat pendidikan formal terawal – Perlak Sumatera Utara
F11         Di Pattani – pelajar tempatan dan sekitar Asia Tenggara
F12         Aceh menggantikan Melaka
                Mana-mana yang munasabah boleh diterima
 
iii)                 Bahasa dan kesusasteraan
F13         Tulisan Jawi
F14         Ulama ubah suai dari Al Quraan
F15         Tulisan rasmi
F16         istilah arab – Sultan, masjid, berkat digunakan
F17         Lahir sasterawan – Tun Seri Lanang
F18         Bahasa Melayu sbg lingua franca
F19         Bahasa Melayu sbg bahasa ilmu

iv)                 Cara Hidup
F20         cara hidup berorentasi islam – pakaian, tudung, songkok
F21         islam sbg ad-din
F22         islam ada cara hidup lengkap
F23         Konsep persaudaraan
F24         Konsep persamaan taraf
F25         amalan bersatupadu, gotong-royong

     v) Kesenian                                                                  vi   Ekonomi
F26         Seni Khat                                                           F32   Baitumal di Aceh
F27         Seni bina                                                            F33    Sbg. perbendaharaan negara                    
F28         seni ukir                                                             F34    hasil  dari zakat, sedekah
F29         Tulisan jawi – batu nisan – khat                          F35    Rajin bekerja
F30         Makan Naina Hisham – ada syair dari Parsi       F36     Dilarang Mengemis
F31         Ayat Quraan – pada batu nisan                          F37     unsur halal – perniagaan
                                                                                        F38     jimat cermat

4. Cadangkan langkah-langkah bagi mengukuhkan Malaysia sebagai pusat kegiatan ekonomi Islam
F1           Hub Halal – eksport barangan halal – spt. Makanan
F2           Perbank Islam
F3           Hubungan ekonomi dengan negara Islam – MOU (kerjasama)
F4           Konsep Perniagaan Islam -  spt. Akad dsb.
F5           Tiada unsur riba
F6           Islam sebagai panduan menjalankan urusan ekonomi
F7           Pusat Penyelidikan makanan, barangan halal – tiada unsur kotor – cth. Khinzir
F8           Pakar ekonomi Islam dilahirkan
F9           Pentadbiran berasaskan islam
F10         Berperanan dalam OIC membantu pembangunan ekonomi negara islam
F11         Sistem zakat dan haul di seragamkan
F12         Menyediakan kemudahan ekonomi moden
F13         Mengadakan forum Ekonomi Islam antarabangsa
F14         Membantu pendidikan di negara-negara islam
F15         Menerapkan nilai-nilai islam dalam segala kegiatan ekonomi secara keseluruhannya
                      *Mana-mana jawapan munasabah boleh diterima

5.Kejayaan Malaysia dalam menjadi sebuah negara Islam contoh  (10 markah)
- Halal hub
-Negera wasatiah contoh
-Pengurusan Tabung haji
-Perbankkan Islam
- Universiti Islam Antarabangsa (UIA)
-OIC
-Tilawah Al-Quran Peringkat Antarabangsa
-Orang tengah menyelesaikan masalah di selatan Filipina dan selatan Thailand
-Penyertaan Malaysia dalam pasukan pengaman anatarabangsa
-Undang-undang syariah
-Penubuhan SPRM dalam menangani rasuah
-Penambahbaikan infrasturuktur untu kemudahan beribadat (masjid)
-Pegawa-pegawai syarak masjid dinaikkan elaun
-Jawatan mufti diiktiraf setaraf sebagai EXCO
-Pusat Wrisan Tamadun Islam
-Pusat Islam
-Muzium Kesenian Islam

6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21   (10 markah)

i.         Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kemakmuran negara (5M)

-          Perbezaan Undang-undang syariah di peringkat negeri.
-          Persaingan perbankkan Islam dengan bank konvensional
-          Penerapan tulisan jawi dan bacaan al-Quran bagi generasi muda
-          Gejala sosial
-          Penyalahgunaan teknologi ICT
-          Campuran politik dalam menyelesaikan masalah rasuah
-          Menginggalkan al-qwuran dan Sunnah (fahaman Wahabi)
-          Ajaran sesat
-          Golongan murtad
-          Media Massa yang berbentuk hiburan dan berunsurkan lucah

ii.  Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)
-Membincangkan dan meluluskan undang-undang syariah di peringkat parlimen/pusat
-Memberikan kesedaran tentang bahaya riba
-Mengadakan pertandingan /program di peringkat rendah/sekolah
-Menguatkan institusi kekeluargaan
-Penguatkusaan undang-undang di bawah Suruhanjaya  Komunikasi dan Multimedia
- Peka terhadap ajaran sesat dan murtad
-Penghayatan al-Quran dan Sunnah

7. Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperolehi daripada perkembangan negara islam.
-          Kedudukan Agama Islam  bertambah  kukuh
-          Masyarakat Islam terbela
-          Penerapan nilai-nilai  islam  lebih mudah
-          Konsep dinar islam dapat dilaksanakan
-          Hubungan dengan kaum lain lebih erat
-          Barangan halal mudah diperolehi
-          Mudah mempraktikkan kaedah ekonomi  islam
-          Dapat bantu negara islam yang mundur
-          Rakyat bertambah makmur
-          Negara tidak dipengaruhi ekonomi luar

8.  Pengetahuan, Iktibar dan harapan masa hadapan Islam di Malaysia yang lebih gemilang
- Malaysia negara Islam terkenal di dunia
- perpaduan kaum terjalin
- Rakyat bertambah berdisiplin
- Penerapan nilai islam dalam pentadbiran
- Pemimpin islam yang disegani didunia
- menjadi pembela kepada negara islam lain


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengumuman Kepada semua pelajar Tiingkatan 4:
Suarat Siaran KPM dan Format pengtaksiran boleh dirujuk  di SINI


Format  Instrumen  Pentaksiran Mata Pelajaran Sejarah  
1249/3 (Mulai 2003)
Jenis Instrumen
Tugasan (OPEN BOOK TEST)
Bilangan Tugas 


Nota
Tema / Tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh
peperiksaan bagi Kertas 3.
Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan.
          Markah
100
          Wajaran
20%
       Tempoh Ujian
3 jam
   Konstruk Yang Diukur
Pengetahuan Kefahaman Mengaplikasi, Menganalisis,
Menilai, Menjana Idea
          Cakupan
Sukatan Pelajaran Ting. 4 dan 5

Berikut adalah contoh tugasan yang akan diberikan kepada pelajar (SPM mulai 2013)
Terhad
Diberikan kepada calon sebulan lebih awal.
Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
Tugasan untuk calon
TEMA 7 –HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 3            
                       

TAJUK 7.2 – TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I.              Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II.            Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk  buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan / bilik peperiksaan.

III.           Bahan  tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaanLatihan modul sejarah tingkatan 4 DOWNLOAD

Nota Gerak Gempur Sejarah T4 Download

7 comments:

 1. bolehkah saya minta skema jawapan bagi soalan ini?
  kalau boleh sila hantar ke emel saya: limhuiyi.i@gmail.com

  ReplyDelete
 2. bolehkah saya minta skema jawapan bagi soalan ini?? ^_^

  kalu boleh tolong hantar ke emel saya : celestialqueenie27@gmail.com

  ReplyDelete
 3. bolehkah saya minta skema jawapan bagi soalan ini?? ^_^
  kalau boleh hantar ke email saya..

  farryieeza@gmail.com

  ReplyDelete
 4. bolehkah saya minta skema jawapan bagi soalan ini ?
  ini email sy syerahyahsin@gmail.com
  tq ^.^

  ReplyDelete
 5. bole saya minta skema soalan ni? :) hanizzahnass@ymail.com
  trimakasih ^^

  ReplyDelete
 6. Boleh saya minta skema jawapan bgi soalan ini?

  Ini email sya miroro75@gmail.com..

  ReplyDelete
 7. Boleh saya minta skema jawapan bgi soalan ini?

  Ini email sya miroro75@gmail.com..

  ReplyDelete